ยาทำแท้ง ขายว่อนเน็ต เย้ยกฎหมาย ไม่ละอายต่อบาป!!

ยาทำแท้ง ทางออกเดียวของแม่วัยใส ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จริงหรือ? ปัญหาท้องไม่พร้อม มีหน่วยงานที่พร้อมรับฟัง อย่าซื้อยาทำแท้งผ่านอินเทอร์เน็ต

keyboard_arrow_up