ความสามารถพิเศษ กับอาชีพในอนาคตของลูกน้อย

คนทุกคนมีศักยภาพในแต่ละด้านไม่เท่ากัน นั่นเป็นส่วนผสมที่ทำให้เด็กๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เด็กบางคนมี ความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป หากพวกเขาได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาความสามารถและความถนัดที่เขามีอยู่ให้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

เลี้ยงลูกฉลาด ตามวัยตั้งแต่ 0 – 12 ขวบ

การพัฒนาลูกน้อยให้ฉลาด ควรเป็นไปตามวัย จะช่วยทำให้ลูกน้อยเรียนรู้ได้เหมาะสม กับความสามารถที่พวกเขาควรจะได้รับ เรามาดูวิธีการพัฒนาลูกน้อยวัยต่างๆ โดย พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ที่แนะนำวิธี เลี้ยงลูกฉลาด ตามวัยตั้งแต่ 0 – 12 ขวบ กันค่ะ

keyboard_arrow_up