หมอแนะ! ของเล่นที่ดี เสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 0-3 เดือน

ถึงแม้ว่ากิจวัตรของเจ้าตัวน้อยวัยแรกเกิดจะไม่พ้น กินนม นอน เปลี่ยนผ้าอ้อม แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อพัฒนาการของลูก ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ การเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่นเดียวกับเด็กทุกวัย แล้วเด็กวัยนี้เล่นอะไรได้บ้าง ของเล่นที่ดี สำหรับลูกวัย แรกเกิด 0-3 เดือน ควรเป็นแบบไหน นพ.ทัศนพงษ์ ตั้งพัฒนาศิริ เจ้าของเพจ คุณหมอพ่อลูกอ่อน “Doctor Daddy” มีคำแนะนำดีๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ สวัสดีครับวันนี้พ่อหมอจะมาแนะนำ ของเล่นที่ดี และการเล่นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด 0-3 เดือนนะครับ มาพูดถึงหลักการทั่วไปก่อนแล้วกัน โดยปกติทั่วไปเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีต้องอาศัยการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัวเด็กในทุกๆ วัน ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการเล่น ก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย ไม่ว่าจะเล่นอะไร เล่นอย่างไร เล่นแบบไหน เล่นกับใคร ก็ล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการต่างๆ และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นเอง “หลักการของการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการคือ การเล่นที่เหมาะสมร่วมกับ ของเล่นที่ดี ครับ” ลักษณะการเล่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ? คุณพ่อคุณแม่จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวและอุปกรณ์ในการเล่นของลูกให้ปลอดภัย จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเล่นให้ลูกสามารถเล่นได้อย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการของลูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยสังเกตการและให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ คอยตอบคำถามลูกเมื่อจำเป็น และแสดงความยินดีเมื่อลูกทำสำเร็จ […]

keyboard_arrow_up
X momrathon