เตือน! พัฒนาการลูกเสียจากมือถือของพ่อแม่

พัฒนาการลูกเสีย …สัญญาณร้ายเตือนพ่อแม่ยุคใหม่หันมาใส่ใจลูก หลังพบตัวเลขเด็กปฐมวัยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง และขาดทักษะทางการพูด

keyboard_arrow_up