รวมพฤติกรรมยอดแย่ที่พ่อแม่ไม่ควรทำต่อหน้าลูก

เพราะลูกเรียนรู้ภาษาจากการฟังคุณพ่อคุณแม่พูด และลูกก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ จากการเห็นและประพฤติตามอย่าง คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นเหมือนกระจกเงาของลูก

keyboard_arrow_up