ความหมายของ “พระประจำวันเกิด” ไหว้อย่างไรให้ได้บุญ?

ชวนคุณพ่อคุณแม่สอนลูกไหว้ พระประจำวันเกิด เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้หลักธรรมน้อมนำให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีงาม ไม่ใฝ่ใจไปยังอกุศลกันค่ะ

keyboard_arrow_up