ขอเชิญชมการแสดง “ พญาคันคาก ” : Story, Music and Movement ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 3 สิงหาคม 2567 ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระยะเวลาการแสดง 45-60 นาที รอบที่ 1 เวลา  11:00 น. รอบที่ 2 เวลา  16:00 น.  การแสดง “พญาคันคาก“ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ตำนานพื้นบ้านชาวอีสานที่เล่าขานการกำเนิดบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นการนำเสนอด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวกับดนตรี และภาษา (Eurhythmy) อันริเริ่มด้วยนักปราชญ์ชาวเยอรมัน รูดอร์ฟ ชไตเนอร์ (Rudolf Steiner)  ยูริธมี่ เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประสาน ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ออกมาเป็นท่วงท่าต่างๆ ที่สอดคล้องกับดนตรี และภาษาของเรื่องที่เล่า  ในครั้งนี้การแสดง ”พญาคันคาก“ จึงได้ผสมผสานกลิ่นอายดนตรี และนิทานพื้นบ้าน โดยการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเรื่องเล่า การเคลื่อนไหว และดนตรี โดยอาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรมและนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับหลักสูตรอบรมยูริธมี่แห่งประเทศไทย และ ศิลปินอิสระรับเชิญ แอน-มณีรันต์ […]

keyboard_arrow_up