ลูกเท้าบิดผิดรูปเรียก “เท้าปุก เท้าแป” คืออะไร รักษาได้หรือไม่

โรค เท้าปุก เท้าแป เป็นความผิดปกติของเท้าที่เป็นตั้งแต่กำเนิดประเภทหนึ่ง หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำมาซึ่งความพิการที่ทุกข์ทรมานได้

เรื่องจริงจากหมอสูติฯ ตอนที่ 22 ลูกฉันเป็นโรคปอมเป

โรคนี้เจอน้อยมากครับ โอกาสเกิด 1 ต่อประชากร 138,000 คน มีทั้งชนิดที่เกิดตั้งแต่วัยทารก หรือมาเกิดตอนเป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคนี้เท่าๆ กัน หากเกิดในทารกมักจะรุนแรง มีเอ็นไซมน์ในเซลล์ต่ำกว่าร้อยละ 1 ในผู้ใหญ่มักมีเอ็นไซมน์ในเซลล์ประมาณร้อยละ 2-40 อาการจึงรุนแรงน้อยกว่าเด็กทารก วิธีการรักษาโรคนี้คือการให้ยาไมโอไซมน์

keyboard_arrow_up