ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รักษาหาย-ป้องกันได้!

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติแต่กำเนิด ของบริเวณช่องปากและใบหน้าของเด็ก คือเป็นลักษณะมีรอยแยกบริเวณริมฝีปาก บริเวณเพดานปาก หรือบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก

keyboard_arrow_up