[Blogger พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย] ปัญหาของลูกเรารุนแรงระดับไหน พ่อแม่จึงควรไปปรึกษาหมอ?

เพราะในชีวิตของคนเราทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็ล้วนมีเรื่องให้ไม่สบายใจ ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาที่เด็กในครอบครัวเราพบอยู่นั้น จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา..

keyboard_arrow_up