เจ็บท้องข้างซ้าย ระหว่างตั้งครรภ์ เป็นเพราะอะไร อันตรายไหม?

อาการ เจ็บท้องข้างซ้าย ระหว่างตั้งครรภ์ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แตกต่างกันไปในแต่ละไตรมาส ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย แต่มีบางกรณีที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

keyboard_arrow_up