การใช้ยาในเด็ก ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยตามวัย

ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายจากยาที่เสื่อมคุณภาพ ต้องอ่าน!! ยาแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน

keyboard_arrow_up