นี่คือประโยชน์ขององุ่น กับข้อเสียที่ไม่ควรมองข้าม! พร้อมวิธีการผ่าองุ่นให้ลูกกินอย่างถูกต้องปลอดภัย!

เพราะองุ่นถือเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัย ซึ่งประโยชน์ขององุ่นก็มีมากมายรวมถึงโทษด้วย ตามไปดู วิธีผ่าองุ่น ให้ลูกกินที่ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้ติดคอลูก

keyboard_arrow_up