ชุดไทยเด็ก ใส่ฉลองวันสงกรานต์ ปี 2565

ชุดไทยเด็ก ใส่ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไปทำบุญ สรงน้ำพระ ในวันเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ช่วยอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีไทย

โกนผมไฟ ประเพณีไทยทำอย่างไรให้เป็นมงคล?

ผมไฟ คือผมของเด็กแรกเกิดที่มีมาตั้งแต่อยู่ในท้อง ในการ โกนผมไฟ จะนิยมไปหาพระอาจารย์ที่วัด เพื่อหาฤกษ์ที่นิยมทำกันคือ เดือน 4 – 6 และเดือน 12 ตามความเชื่อ

keyboard_arrow_up