เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม จาก 400 เป็น 600

ปรับ เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม จากเดิม 400 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 600 บาท  ต่อบุตร 1 คน ไม่เกินอายุ 6 ปีน้ัน ล่าสุดทาง ครม. ได้มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว

ประกันสังคม กรณีเงินสงเคราะห์บุตร แบบครบถ้วน

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำ และต้องจ่ายเงินประกันสังคมกันทุกเดือน หลายคนอาจจะเคยใช้สิทธิ กรณีคลอดบุตรกันมาบ้างแล้ว สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึง ประกันสังคมสงเคราะห์บุตร กันบ้างว่ามีรายละเอียดอย่างไร และตอบข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้

keyboard_arrow_up