ตื้นตัน โยมแม่ตักบาตร เณรกร วัดป่ามณีกาญจน์

หลังจาก เณรกร บรรพชาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา คุณแม่ หรือ โยมแม่ ของน้องกร วัดป่ามณีกาญจน์ เด็กชายผู้ใฝ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา ก็ได้เผยแพร่ภาพของเณรน้อยนี้ออกมาเป็นระยะ ล่าสุดได้บอกเล่าเรื่องราวสมัยเณรก่อนยังไม่ได้บวช ดังนี้

keyboard_arrow_up