บขส. จัดโครงการ “ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ขยายเวลาถึงสิ้นปี 59

เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ มีช่วงสัปดาห์ที่สำคัญของแม่กับลูกก่อนที่จะถึงวันแม่ กับสัปดาห์นมแม่โลก 1-7 สิงหาคม 2559 “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงจัดทำโครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง

keyboard_arrow_up