5 นิทานพื้นบ้านสั้นๆ ภาคเหนือ สืบสานวัฒนธรรมไทย

นิทานพื้นบ้านสั้นๆ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เรื่องราวที่ถูกเล่าต่อมาเป็นเวลาช้านาน จากรุ่นสู่รุ่น เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆให้ลูกน้อย

โหลดฟรี! 12 นิทานคุณธรรมสำหรับเด็ก บ่มเพาะ “ความดี” ในใจลูก

นิทานคุณธรรมสำหรับเด็ก การอ่านนิทานประเภทนี้จะช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ และพฤติกรรม ของลูกตั้งแต่ยังเล็ก

keyboard_arrow_up