สัปดาห์ที่ 17: ฝันบ่อยจัง

โดยปกติวงจรการนอนหลับของเราจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ช่วงหลับฝันกับหลับลึก ซึ่งหากเราตื่นขึ้นมาในช่วงหลับฝันก็จะทำให้เราจดจำความฝันนั้นได้

keyboard_arrow_up