ท่าให้นมลูกที่ถูกต้อง ช่วยให้ลูกน้อยได้รับน้ำนมอย่างเต็มที่

คุณแม่รู้หรือไม่? ท่าให้นมลูกที่ถูกต้อง ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกน้อย และยังทำให้ลูกน้อยแข็งแรง เนื่องจากลูกน้อยสามารถดูดนมได้มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ใช้ในการเจริญเติบโต ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ และป้องกันโรคภัยไม่ให้ลูกเสียชีวิต

keyboard_arrow_up