ฝึกทำหนังสือพร้อมวาดภาพกันเถอะ กับโครงการ ‘ครอบครัวหนังสือ’ รุ่น 2!

โครงการครอบครัวหนังสือ รุ่น 2 เชิญชวนเด็กๆ อายุ 7-9 ปี ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความสั้นๆ เรื่อง “หนังสือ” โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวันเสาร์และกลุ่มวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

keyboard_arrow_up