ทารกแรกเกิด-6 เดือน ต้องกินน้ำหรือไม่ ?

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าน้ำนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกมีประโยชน์กับลูกน้อยมากที่สุด น้ำนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน และยังมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 90% เด็กที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก

keyboard_arrow_up