ทำฟันฟรี 2561 ทั้งครอบครัว เช็กรายชื่อรพ. ที่ร่วมโครงการได้ที่นี่!

ข่าวดี..เพื่อทุกคนในครอบครัว พ่อแม่ลูกรีบไปด่วน! ทำฟันฟรี ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม เช็กรายชื่อสถานที่ ทำฟันฟรี 2561 ได้ที่นี่

ประกันสังคม เปลี่ยนวิธีเบิกค่าทำฟัน ปีละไม่เกิน 600 บาท

เป็นเรื่องล่าสุดที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมควรทราบ เนื่องจากในอดีตที่การเบิกค่าทำฟัน 600 บาทต่อปี แต่เป็นการเบิกได้แค่ครั้งละ 300 บาท 2 ครั้ง ล่าสุด พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส. ที่เสนอว่าให้เบิกได้ 600 บาทในครั้งเดียวต่อปีก็ได้ หรือจะแยกเบิกเป็น 2 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 300 บาทต่อปี การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะากแต่ก่อนมีผู้ร้องเรียนว่าไม่คุ้มกับเวลาและค่าเดินทาง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมนี้

keyboard_arrow_up