ลูกถนัดข้างไหน สังเกตได้เมื่อไหร่? ถ้าถนัดซ้าย เปลี่ยนให้ถนัดขวาดีไหม?

เมื่อลูกเริ่มหยิบสีเทียนมาขีดเขียนและใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ชำนาญขึ้น คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาชอบใช้มือข้างไหนมากกว่ากัน

keyboard_arrow_up