ผลกรรมของการ “เถียงพ่อแม่”

โบราณว่าไว้ คนที่ “เถียงพ่อแม่” หรือ “ทุบตีพ่อแม่” ทำอะไรก็ไม่มีวันเจริญ ตายไปต้องตกนรกหมกไหม้

keyboard_arrow_up