rsv คือ โรคอันตรายในเด็กเล็ก ไม่มีวัคซีนแต่ป้องกันได้

rsv คือ โรคที่ระบาดในฤดูฝนอันตรายกับเด็กเล็ก โรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ส่งผลรุนแรง ถึงขั้นปอดอักเสบได้ ยังไม่มีวัคซีน แต่ป้องกันได้

keyboard_arrow_up