โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ภัยเงียบของแม่ท้อง

ความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ เป็นโรคที่ทำให้มารดาเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของทุกประเทศทั่วโลก เรามาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวกันดีกว่าค่ะ

keyboard_arrow_up