Overtraining ซ้อมกีฬาหนักเกิน

การฝึกนักกีฬาเด็กกับนักกีฬาผู้ใหญ่นั้นต่างกันสิ้นเชิง “ในต่างประเทศจะไม่เร่งให้นักกีฬาเป็นแชมป์ตั้งแต่เด็ก เพราะรู้ว่าเด็กจะต้องฝึกซ้อมหนักเกินไป ต่อไปก็จะไม่สูง ซึ่งมีผลต่อการอาชีพนักกีฬาอยู่แล้ว แต่เขาจะยืดระยะเวลาเพื่อให้กระดูกโตเต็มที่ แล้วค่อยๆ ไปเพิ่มการฝึกเมื่อโตขึ้นหรือถึงเวลาที่เหมาะสม พูดง่ายๆ ว่าเขาหวังเป็นแชมป์เมื่อโต แต่บ้านเราคิดกลับกัน

keyboard_arrow_up