ไฮไลท์สำหรับครอบครัวใน Central Plaza Westgate

มีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมพร้อมสำหรับเบบี๋ มีห้องน้ำสำหรับเด็กที่พ่อแม่เฝ้ามองได้จากด้านนอก ปล่อยให้เด็กได้ทำกิจกรรมของตัวเอง พิเศษสำหรับเด็กและผู้ปกครองเท่านั้นในโซน Foodpark ที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับครอบครัว

keyboard_arrow_up