ปล่อยให้ลูกอนุบาลตัดสินใจ…แค่ไหนถึงพอดี

พ่อแม่ควรทำให้ลูกรู้สึกว่าเขามีอำนาจควบคุมโลกใบน้อยๆ ของตัวเอง โดยให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจเองบ้าง แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจุดพอดีอยู่ตรงไหน หรือควรปล่อยแค่ไหน ลูกถึงจะไม่เสียเด็ก

keyboard_arrow_up