7 เคล็ดลับ สอนลูกดูแลสุขภาพ มี HQ (Health Quotient) สร้างภูมิต้านทาน แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย

ลูกมี HQ (Health Quotient) เริ่มจากสอนให้ลูกรู้จักดูแลตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กๆ เมื่อมีคุ้มกันดีช่วยให้ลดอัตราการเจ็บป่วยลงไปได้ ร่างกายแข็งแรงเติบโตอย่างสมวัย

keyboard_arrow_up