เตรียมรับมือ 10 โรคใกล้ตัวของคุณแม่ยุคใหม่

ในปัจจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านของคุณแม่ยุคใหม่ นอกจากจะต้องเก่งเรื่องงานแล้ว ยังต้องแบ่งเวลาในการดูแล เอาใจใส่ทุกคนในครอบครัว จนบางครั้ง คุณแม่อาจหลงลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง มารู้ตัวอีกที่ก็มี โรคใกล้ตัวคุณแม่ แฝงเอาไว้อยู่แล้ว จึงต้องระวังไว้ดีๆ

ห่อตัวลูกไม่ถูกวิธี ทำ “ข้อสะโพกผิดปกติ” ได้

การห่อตัวลูกให้เหมือนดักแด้น้อยจะช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นคล้ายยังอยู่ในท้องแม่อันคุ้นเคย อีกทั้งเป็นเสมือนการปลอบโยน และเป็นการช่วยกล่อมหลับได้ในคราวเดียวกัน

keyboard_arrow_up