เลิกจุกหลอก ควรเลิกกี่ขวบ อย่างไรดี?

หากคุณพ่อ คุณแม่สามารถควบคุมการใช้จุกหลอกอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือการติดจุกหลอก จนบางครั้งก็ไม่สามารถ เลิกจุกหลอก ได้

keyboard_arrow_up