ควบคุมลูกมากเกินไป คุณเป็นพ่อแม่แบบนี้บ้างหรือเปล่า?

พ่อแม่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูให้ลูกน้อยเติบโตแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ แต่ก็ยังมีพ่อแม่บางคนที่ ควบคุมลูกมากเกินไป จนทำให้เกิดผลเสียตามมา สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และทัศนคติของพ่อแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนั่นคือสิ่งบ่งบอกว่าลูกโตมาเป็นคนเช่นไร

keyboard_arrow_up