Craniosynostosis ภาวะ กะโหลกศีรษะเกยกัน ในทารก อันตรายไหม?

Craniosynostosis หรือภาวะกะโหลกศีรษะเกยกันในเด็กทารก ทำให้ศีรษะและอวัยวะบนใบหน้ามีรูปร่างผิดปกติ ทั้งยังส่งผลต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็กด้วย

keyboard_arrow_up