Kid Safety ไม่กล้า..เจ็บ

จะช่วยอย่างไรให้ลูกกล้ามากขึ้น ไม่กลัวเจ็บครับ เวลาเล่นกีฬาหรือเล่นอะไรที่มีโอกาสเจ็บตัวบ้างนิดๆ หน่อยๆ เขาชอบเล่นนะครับ แต่จะไม่ยอมให้ล้ม ไม่ยอมเจ็บเลย เป็นเพราะอะไร

keyboard_arrow_up