10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

Alternative Textaccount_circle
event
10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก
10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

วันนี้ทีมกองบรรณาธิการรวบรวม รายชื่อคุณหมอเด็ก ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา หลายโรงพยาบาลมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากัน โดย หมอเด็ก หรือ กุมารแพทย์ มีหน้าที่หลักทั่วไปในการดูแลเด็ก ทั้งเด็กสุขภาพดีและเด็กที่เจ็บป่วย โดยในส่วนของเด็กสุขภาพดีจะเป็นการดูแล และติดตามการเจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการตามวัย ให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก แนะนำการรับวัคซีนตามช่วงวัย คอยเฝ้าระวังและให้ความรู้ในการป้องกันโรค ส่วนเด็กที่เจ็บป่วย กุมารแพทย์จะตรวจ ให้การวินิจฉัย และรักษา รวมถึงติดตามผลการรักษาและอาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หมอเด็กหรือกุมารแพทย์ยังมีแยกย่อยเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ เพื่อเจาะจงดูแลรักษาอาการหรือโรคที่มีความซับซ้อนในเด็ก เช่น กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจเด็ก กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ซึ่งการมีหมอเด็กหรือกุมารแพทย์สาขาเฉพาะต่าง ๆ ก็เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามอาการหรือความเจ็บป่วยของเด็กแต่ละคน

รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

ทำไมต้องตรวจกับหมอเด็ก

เพราะการดูแลเด็กที่สุขภาพดีและเด็กที่เจ็บป่วย หมอเด็ก หรือ กุมารแพทย์จะมีความรู้ ความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก ให้การดูแลเด็กอย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถรับมือกับการร้องไห้งอแงและอารมณ์ของเด็กที่มารับการตรวจได้เป็นอย่างดี 

หมอเด็กคือผู้มีประสบการณ์ในการสร้างความคุ้นเคยและความไว้ใจแก่เด็ก วุฒิภาวะของเด็กไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ ความกลัว ความไม่เข้าใจ การแปลกที่และต้องเจอคนแปลกหน้า รวมถึงเครื่องมือในการตรวจร่างกาย จะมีส่วนทำให้เด็กอาจไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจหากไม่ได้พบกับหมอเฉพาะทาง 

หมอเด็กมักเลือกสื่อสารเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย อธิบายให้คุณพ่อและคุณแม่หรือคนที่คอยดูแลเด็กให้เข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่มารับการตรวจในแต่ละครั้ง รวมถึงให้การแนะนำการมาพบตามนัดในครั้งต่อ ๆ ไปอย่างเหมาะสม ซึ่งในหลาย ๆ บ้านหรือหลายครอบครัวจะรู้สึกวางใจหรือสนิทสนมกับหมอเด็กหรือกุมารแพทย์ด้วยความต่อเนื่องในการเข้าพบ 

หลักการเลือกหมอเด็กหรือกุมารแพทย์ให้ลูกรัก

โดยปกติคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนเลือกตรวจกับหมอเด็ก หรือกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลที่ไปคลอดลูกน้อย หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกไปรับบริการ รวมถึงอาจได้รับการแนะนำจากคนสนิทไม่ว่าจะเพื่อนหรือผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือเพราะชื่อเสียงของกุมารแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ได้รับฟังมา 

หลักเบื้องต้นในการเลือก อยากให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาดังนี้

 • ความสะดวกในการพาเด็กเดินทางไปรับบริการและรับการตรวจ เช่น เลือกเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านเพราะต้องไปบ่อย ๆ เพื่อรับวัคซีนและตรวจสุขภาพตามช่วงวัยจนเด็กโต หรือเลือกโรงพยาบาลที่เด็กเกิดเพราะมีประวัติตั้งแต่เกิด ให้กุมารแพทย์ได้ประเมินความปกติและพัฒนาการต่อเนื่องต่าง ๆ ของเด็กได้จนโต
 • ความเชี่ยวชาญของแพทย์และความพร้อมของโรงพยาบาล โดยมีกุมารแพทย์หลากหลายสาขาและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงโรงพยาบาลมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจและกิจกรรมต่าง ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเป็นระยะอยู่เสมอ
 • มีกุมารแพทย์ประจำ หรือมีศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง เพราะการเจ็บป่วยในเด็กไม่เลือกเวลาและมักทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจ เด็กต้องได้รับการดูแลรักษาทันทีเมื่อเจ็บป่วย
 • เลือกโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายประกันสุขภาพครอบคลุม เพราะเด็กเล็กมักเจ็บป่วยบ่อย ส่วนใหญ่นอกจากสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้แล้ว คุณพ่อคุณแม่มักซื้อประกันสุขภาพเพื่อให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มเติมกับลูก ถ้าโรงพยาบาลมีเครือข่ายประกันสุขภาพที่ครออบคลุม เด็กจะได้รับความสะดวก และการดูแลตามสิทธิที่ครอบถ้วนเวลาเจ็บป่วย  
 • เลือกกุมารแพทย์ที่เข้ากับเด็กได้ดีหรือเด็กชอบ และคุณพ่อคุณแม่สะดวกในการขอรับคำปรึกษา เพราะต้องรับการตรวจและเจอกันอีกนาน ความพึงพอใจทั้งของเด็กและคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การมาพบหมอเด็กราบรื่นและไม่เหนื่อยหรือน่าหวาดกลัวสำหรับเด็ก
 • อย่าเลือกเพียงเพราะคนบอกว่าดี หรือมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ให้เลือกตามความสะดวกสบายใจและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอเด็ก ตัวเด็ก และครอบครัว

แนะนำ 10 หมอเด็ก เชี่ยวชาญดูแลเจ้าตัวเล็ก ที่คุณแม่ควรรู้

 1. นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม

อยู่ที่ : โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจในเด็ก, โรคเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

เด็ก ๆ มักเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และอาจส่งผลให้มีปัญหาระบบการหายใจทั้งจากการเจ็บป่วย หรือสภาพร่างกาย คุณหมอรัฐพลขึ้นชื่อเรื่องใจเย็นและเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงให้คำอธิบายคุณพ่อคุณแม่อย่างชัดเจนและดูแลเด็กให้ยอมเข้ารับการตรวจได้เป็นอย่างดี กรณีต้องรับการตรวจที่ซับซ้อนหรือการดูแลต่อเนื่องในภาวะวิกฤต คุณหมอจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง

ตารางวันออกตรวจของแพทย์ : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์

สามารถนัดหมายวัน-เวลาเพื่อตรวจได้ที่ : 02-793-5000

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.synphaet.co.th/children-ramintra/

อ้างอิงรูปภาพ: www.synphaet.co.th/children-ramintra/doctor/รัฐพลสุจิพิธธรรม/

 

 1. นพ.กัลย์ กาลวันตวานิช

อยู่ที่ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ, โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เด็กมักเป็นโรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจอย่างโรคหอบหืดกันมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาสาเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้ และรับการรักษาที่ถูกต้องจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่ต้องรักษาต่อเนื่อง คุณหมอกัลย์เป็นคุณหมอที่ได้รับการพูดถึงจากแม่ ๆ ว่าใจเย็นและเข้ากับเด็กได้ดีในการดูแลและให้การรักษา รวมถึงผลการรักษาออกมาดี เป็นที่น่าพอใจ

ตารางวันออกตรวจของแพทย์ : ทุกวัน (วันจันทร์-วันอาทิตย์)

สามารถนัดหมายวัน-เวลาเพื่อตรวจได้ที่ : 02-066-8888

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.bumrungrad.com/th

อ้างอิงรูปภาพ: www.bumrungrad.com/doctors/Karl-Kalavantavanich?lang=th

 

 1. พญ.ชลลดา ตระกูลภาคย์

อยู่ที่ : โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

10 รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมในเด็ก เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ ต้องได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากกุมารแพทย์เฉพาะทางให้ทันท่วงที เพราะตรวจเจอเร็วและรักษาได้เร็ว ทำการรักษาได้ถูกต้องก็จะดีกับคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ด้วย คุณหมอชลลดาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขานี้โดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลใจเรื่องการเจ็บป่วยของลูก คุณหมอมีวิธีการอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ถูกวิธี รวมถึงการดูแลและการรักษาในระยะยาว คุณพ่อคุณแม่ที่กังวลหรือต้องการรับคำแนะนำและพาลูกมาตรวจเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม แนะนำให้ทำนัดมาพบคุณหมอท่านนี้เลย

ตารางวันออกตรวจของแพทย์ : วันอังคาร-วันเสาร์

สามารถนัดหมายวัน-เวลาเพื่อตรวจได้ที่ : 02-220-7999

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.thonburibamrungmuang.com/th/

อ้างอิงรูปภาพ: www.thonburibamrungmuang.com/th/our-centers/22/pediatric-center

 

 1. พญ.ธนิกา สุจริตวงศานนท์

อยู่ที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยา

หมอเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

หนึ่งในการประเมินการเติบโตของเด็ก จะรวมถึงประเด็นเรื่องพัฒนาการและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยด้วย เพราะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้และส่งเสริมทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณหมอธนิกาเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำ ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรม รวมถึงประเมิน แก้ไขพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสมและเป็นไปตามช่วงวัย เนื่องจากเป็นการตรวจที่ต้องใช้เวลาและทำความเข้าใจ รวมถึงมีการซักถามจากหมอต่อเด็กรวมถึงครอบครัว แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าและเผื่อเวลาในการเข้าพบคุณหมอเพื่อปรึกษาและซักถาม

ตารางวันออกตรวจของแพทย์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

สามารถนัดหมายวัน-เวลาเพื่อตรวจได้ที่ : 02-884-7000

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.chaophya.com/

อ้างอิงรูปภาพ: www.chaophya.com/doctor-search/?doctor_name=Dhanika+Sucharitwongsanont%2C+MD

 

 1. พญ.ภัทราภา เหล่าธารณาฤทธิ์

อยู่ที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพ

หมอเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

กลุ่มอาการที่มีอาการตั้งแต่เบา ๆ แต่ไม่เบาสำหรับเด็ก เช่น ท้องอืด ปวดท้อง ผายลมบ่อย อาเจียน แหวะนม ไปจนถึงอาการแพ้นมวัว ภาวะโคลิคร้องกวน ถ่ายอุจจาระผิดปกติ รวมถึงการกลืนสิ่งแปลกปลอมในเด็ก คุณหมอภัทราภาเป็นหมอเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ ค้นหาสาเหตุและให้การรักษาที่ตรงจุด แนะนำทำนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจจะได้ไม่ต้องรอนาน

ตารางวันออกตรวจของแพทย์ : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

สามารถนัดหมายวัน-เวลาเพื่อตรวจได้ที่ : 1719

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.bangkokhospital.com/

อ้างอิงรูปภาพ: https://www.bangkokhospital.com/doctor/dr-pattarapa-laotharanarit

 

อ่านต่อ.. รายชื่อคุณหมอเด็ก เชี่ยวชาญการรักษา ดูแลเจ้าตัวเล็ก ..ได้ที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up