ฟังเพลงตอนท้อง

ฟังเพลงตอนท้อง ช่วยลูกฉลาดจริงหรือ?

ฟังเพลงตอนท้อง
ฟังเพลงตอนท้อง

แม่ท้องฟังเพลงโมสาร์ท ช่วยให้ลูกฉลาดจริงหรือ?

เคยมีคนตั้งคำถามว่า คุณแม่ตั้งท้องฟังเพลงโมสาร์ท จะช่วยให้ลูกในครรภ์ฉลาด มีไอคิว และอีคิว ที่ดีจริงหรือไม่? ซึ่งต้องบอกเลยว่าความคิดนี้เกิดจากเรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับ Mozart effect ของนักวิจัยต่างประเทศ เมื่อปี 1993 โดยได้ทำการวิจัยโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฟังเพลงโมสาร์ทโซนาต้า เป็นเวลา 10 นาที แล้วไปทำแบบทดสอบ ปรากฏว่า นักศึกษาทำแบบทดสอบได้คะแนนดีมาก

หลังจากนั้นก็มีการทำการวิจัยซ้ำ โดยใช้วิธีการเดิม ใช้แบบทดสอบเดิม เพียงแต่เปลี่ยนให้ไปทดสอบในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์แทนซึ่งก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ตั้งแต่นั้นมา เพราะผลการวิจัยทำให้เกิดกระแสเพลงโมสาร์ทโซนาต้า โด่งดังไปทั่ว จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

จากนั้นได้มีการนำผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ของการพัฒนาทางสมองของเด็ก โดยเชื่อว่า ถ้าได้ฟังเพลงโมสาร์ทตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของแม่ ลูกที่เกิดมาจะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่าเด็กคนอื่นๆ แต่ในปีต่อๆมา นักวิจัยได้มีการทำวิจัยซ้ำที่เกี่ยวกับ Mozart effect กับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกลับได้ผลในทางตรงกันข้าม หลายๆงานวิจัยแสดงความล้มเหลวของงานวิจัยดั้งเดิม ทำเห็นว่าผลที่ได้ไม่สามารถใช้ได้จริงๆ เด็กที่ฟังโมสาร์ทไม่ได้มีพัฒนาการทางสมองที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป

หลังจากงานวิจัยพบว่า การฟังเพลงโมสาร์ทไม่ได้มีผลกับทารกในครรภ์ ก็อาจเป็นไปได้ว่า Mozart effect ที่เคยได้ผลครั้งแรกนั้น จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญ แล้วงานวิจัยดั้งเดิมนั้นไม่ได้มีความต้องการจะเชื่อมโยงผลกับการพัฒนาสมรรถภาพทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกก็เป็นไปได้

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณแม่ที่ฟังเพลงตอนท้อง โดยเฉพาะเพลงโมสาร์ทนั้น อาจไม่มีการรับรองที่แน่ชัดว่าจะสามารถทำให้ลูกฉลาดได้แน่นอน แต่อย่างน้อยการ ฟังเพลงตอนท้อง ก็ช่วยให้คุณแม่ท้องผ่อนคลาย ไม่เครียดได้ แต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้ว คุณแม่ๆก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยดนตรีได้ค่ะ เพราะการเลี้ยงลูกด้วยดนตรีมีข้อดีต่อพัฒนาการของลูกในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก PPTV

 

ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยดนตรี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

แม่ท้องฟังเพลงโมสาร์ท ช่วยให้ลูกฉลาดจริงหรือ?

เคยมีคนตั้งคำถามว่า คุณแม่ตั้งท้องฟังเพลงโมสาร์ท จะช่วยให้ลูกในครรภ์ฉลาด มีไอคิว และอีคิว ที่ดีจริงหรือไม่? ซึ่งต้องบอกเลยว่าความคิดนี้เกิดจากเรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับ Mozart effect ของนักวิจัยต่างประเทศ เมื่อปี 1993 โดยได้ทำการวิจัยโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฟังเพลงโมสาร์ทโซนาต้า เป็นเวลา 10 นาที แล้วไปทำแบบทดสอบ ปรากฏว่า นักศึกษาทำแบบทดสอบได้คะแนนดีมาก

หลังจากนั้นก็มีการทำการวิจัยซ้ำ โดยใช้วิธีการเดิม ใช้แบบทดสอบเดิม เพียงแต่เปลี่ยนให้ไปทดสอบในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์แทนซึ่งก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ตั้งแต่นั้นมา เพราะผลการวิจัยทำให้เกิดกระแสเพลงโมสาร์ทโซนาต้า โด่งดังไปทั่ว จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

จากนั้นได้มีการนำผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ของการพัฒนาทางสมองของเด็ก โดยเชื่อว่า ถ้าได้ฟังเพลงโมสาร์ทตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของแม่ ลูกที่เกิดมาจะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่าเด็กคนอื่นๆ แต่ในปีต่อๆมา นักวิจัยได้มีการทำวิจัยซ้ำที่เกี่ยวกับ Mozart effect กับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกลับได้ผลในทางตรงกันข้าม หลายๆงานวิจัยแสดงความล้มเหลวของงานวิจัยดั้งเดิม ทำเห็นว่าผลที่ได้ไม่สามารถใช้ได้จริงๆ เด็กที่ฟังโมสาร์ทไม่ได้มีพัฒนาการทางสมองที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป

หลังจากงานวิจัยพบว่า การฟังเพลงโมสาร์ทไม่ได้มีผลกับทารกในครรภ์ ก็อาจเป็นไปได้ว่า Mozart effect ที่เคยได้ผลครั้งแรกนั้น จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญ แล้วงานวิจัยดั้งเดิมนั้นไม่ได้มีความต้องการจะเชื่อมโยงผลกับการพัฒนาสมรรถภาพทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกก็เป็นไปได้

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณแม่ที่ฟังเพลงตอนท้อง โดยเฉพาะเพลงโมสาร์ทนั้น อาจไม่มีการรับรองที่แน่ชัดว่าจะสามารถทำให้ลูกฉลาดได้แน่นอน แต่อย่างน้อยการ ฟังเพลงตอนท้อง ก็ช่วยให้คุณแม่ท้องผ่อนคลาย ไม่เครียดได้ แต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้ว คุณแม่ๆก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยดนตรีได้ค่ะ เพราะการเลี้ยงลูกด้วยดนตรีมีข้อดีต่อพัฒนาการของลูกในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก PPTV

 

ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยดนตรี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up