คลอดลูก

หมอสูติฯตอบ! คลอดลูก “แบบผ่ากับคลอดเอง” อะไรดีกว่ากัน?

Alternative Textaccount_circle
event
คลอดลูก
คลอดลูก

ในช่วงการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านหมอทุกคนทำงานหนักมาก ต้องตื่นแต่เช้าดูแลคนไข้ ต้องเข้าผ่าตัดเช้าจรดเย็น ไม่มีพักกลางวัน มื้อกลางวันฝากคนงานห้องผ่าตัดให้ช่วยซื้ออาหารมาให้ รีบกินเพื่อเข้าผ่าตัดรายต่อไป กลางคืนอยู่เวรถึงเช้า เช้ามาทำงานต่อ โดยเฉพาะช่วงอยู่ห้องคลอด ต้องเฝ้าคลอด บางครั้งต้องรวบยอดกินตอนเย็น บางครั้งขณะเฝ้าคลอด ทารกในครรภ์หัวใจเต้นช้า อาจจะเสียชีวิต หมอต้องรีบช่วยเหลือให้เร็วที่สุด เรียกว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้นตามเด็กในครรภ์ทีเดียว บางครั้งขณะคลอดธรรมชาติ คลอดยากต้องใช้เครื่องมือช่วยคลอด หมอก็ต้องใช้แรง เพื่อดึงเด็กทารกออกมาให้ทันเวลา บางครั้งผ่าตัดคลอด คนไข้เกิดตกเลือด หมอผู้ผ่าตัดก็ต้องเร่งมือห้ามเลือดสุดชีวิตมิฉะนั้นคนไข้จะเสียชีวิต เป็นความเหนื่อย เครียด ชนิดที่คนที่ไม่เผชิญจะไม่เข้าใจ

คลอดลูก

ตอนเป็นแพทย์ประจำบ้าน หมอสุมิตราทำงานดีเด่นมาก ขยัน รับผิดชอบ มีความรู้ดี เป็นหัวหน้าชั้นปี เธอเป็นความหวังของสถาบัน ที่จะสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 เธอมีปัญหาเรื่องฮอร์โมน เมื่อรับประทานยารักษาฮอร์โมน เธอตั้งครรภ์ ทั้งที่เดิมไม่คุมกำเนิดก็ไม่เคยท้อง อาจารย์แผนกสูติ-นรีเวช ไม่มีใครอยากให้แพทย์ประจำบ้านท้อง เพราะไม่คล่องตัวในการทำงาน หมอสุมิตราเองก็รู้ เมื่อเธอท้อง เธอพยายามทำงานหนักเท่าเดิม ทำตัวเหมือนคนไม่ท้อง ไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเหมือนหมอคนอื่นๆ การตั้งครรภ์จึงเกิดปัญหามากมาย เริ่มด้วยจะแท้ง มีเลือดออก ต้องฉีดยากันแท้ง ในคนไข้ทั่วไปต้องหยุดงาน นอนพักผ่อน จนกว่าเลือดจะหยุด แต่หมอสุมิตราไม่ได้หยุดงาน

ต่อมาเธอมีอาการจะคลอดก่อนกำหนด ต้องให้ยาห้ามคลอด ความเครียด ความเหนื่อย การไม่ได้กิน ไม่ได้นอน ทำให้เด็กในครรภ์ไม่เจริญเติบโต ตามมาด้วยอาการครรภ์เป็นพิษ หมอสุมิตราบวมทั้งแขนขาใบหน้า ความดันโลหิตสูง ทั้งๆที่ตั้งใจจะคลอดเองตามธรรมชาติ แต่เมื่ออายุครรภ์ 35 สัปดาห์ ทารกหยุดเจริญเติบโต ต้องรีบผ่าคลอดมิฉะนั้นจะเสียชีวิตหลังจากจบไปทำงานเป็นหมอสูติ หมอสุมิตรามีลูกอีกสองคน ผ่าตัดคลอดทั้งหมด

คลอดลูก

 

เรียกว่าการผ่าคลอด ช่วยชีวิตลูกในท้องของเธอ ดังนั้นหากถามหมอสุมิตราผู้เคยผ่าคลอด แม้หมอจะบอกว่าคลอดธรรมชาติดีกว่า แต่หมอจะคุ้นเคย มีประสบการณ์กับการผ่าตัดคลอดมากกว่า ทั้งรู้สึกว่าสะดวกดีกำหนดวันผ่าตัดคลอดได้ ตัวเธอเองก็ไม่เคยประสบปัญหาจากการผ่าตัด

อ่านต่อ “ประสบการณ์ตั้งครรภ์ของหมอสูติฯ ผู้แท้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า” หน้า 3

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up