สุดยอดภาพถ่ายพัฒนาการของทารกในครรภ์ “ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งก่อนคลอด”

event

5 สัปดาห์ ตัวอ่อนมีขนาดประมาณ 9 มิลลิเมตร มีรูที่หน้าซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นตา จมูก ปาก

11

 

40 วัน ตัวอ่อนเชื่อมตัวกับผนังมดลูก เพื่อดูดซึมสารอาหาร แลกเปลี่ยนก๊าซ และกำจัดของเสียผ่านเส้นเลือด

12

 

8 สัปดาห์: เซลล์ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในถุงน้ำคร่ำ

13

 

10 สัปดาห์: ตัวอ่อนมีเปลือกตาที่ปิดได้แค่ครึ่งเดียว และจะปิดได้สมบูรณ์ในอีกไม่กี่วัน

14

 

16 สัปดาห์: ตัวอ่อนมีมือและสามารถขยับได้

15

 

อ่านต่อ >> “สุดยอดภาพถ่ายพัฒนาการของทารกในครรภ์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งก่อนคลอด” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up