พัฒนาการของทารกในครรภ์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนกระทั่งเกิด (มีคลิป)

event

พัฒนาการของทารกในครรภ์ ตั้งแต่ 1 – 9 เดือน นับ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์มาก ๆ หากอยากรู้ว่าคนเรานั้นกว่าจะเกิดมาได้ต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง ตามไปดูคลิปวีดีโอ กับพัฒนาการของทารก ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนกระทั่งเกิด กันค่ะ

พัฒนาการของทารกในครรภ์

 

กว่าจะกลายเป็นทารกน้อยในครรภ์ จนกระทั่งผู้เป็นแม่คลอดออกมา กลายเป็นมนุษย์เดินดินได้นั้น ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องต่อสู้ และใช้เวลาเดินทางมาเป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนด้วยกัน หรือบางคนอาจน้อยกว่านั้น ซึ่งในกระบวนการก่อนจะเป็นทารกนี้เรียกว่า การปฏิสนธิ นั้นเอง ซึ่งสภาวะที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นได้มีดังนี้

  • เพศหญิงและเพศชายมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
  • ประมาณวันที่ 14 ของการมีรอบเดือน ที่ตัวอสุจิผ่านเข้าไปในโพรงมดลูก อาจเป็นก่อนหรือหลังวันที่ 14 ประมาณ 5 วันก็ได้
  • โดยปกติแล้ว ตัวอสุจิจะไม่สามารถทนต่อสภาวะความเป็นกรดได้ ดังนั้น การทำให้ตัวอสุจิมีชีวิตอยู่และสามารถเคลื่อนผ่านไปได้ สตรีจะต้องมีสภาพความเป็นกรดด่างของช่องคลอดและปากมดลูกที่เหมาะสม
Must read : พัฒนาการของทารกในครรภ์

ซึ่งในการปฏิสนธิ ผู้ชายจะปล่อยตัวอสุจิประกอบด้วยอสุจิเป็นจำนวนมากถึง 4 – 5 ร้อยล้านตัว บรรดาอสุจิเหล่านี้มีทั้งแข็งแรงและไม่แข็งแรง พวกที่แข็งแรงก็สามารถแหวกว่ายเข้าไปในมดลูก และเลยเข้าไปยังปีกมดลูกเพื่อจะได้ผสมพันธุ์กับไข่ ตามปกติอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวเดียวเท่านั้นจะไปพบกับไข่ได้ก่อน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

และเนื่องจากอสุจิจะมีสารซึ่งสามารถละลายผนังที่ห่อหุ้มปกป้องไข่ออกได้ อสุจิจึงเจาะผ่านเปลือกของไข่ เพื่อเข้าไปรวมตัวกับนิวเคลียสภายในไข่ได้ หลังจากนั้นอสุจิตัวอื่นๆ ก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อีก ส่วนอสุจิตัวที่เข้าไปในไข่แล้วจะสลัดหางทิ้ง และส่วนหัวที่เข้าไปในไข่จะเริ่มพองขึ้นและหลอมรวมกันกับไข่เป็นเซลล์เดียวกันในที่สุด

การแบ่งตัวของเซลล์หลังการปฏิสนธินั้น แทบจะเกิดขึ้นในทันทีหลังจากการปฏิสนธิเกิดขึ้น โดยเซลล์จะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเคลื่อนตัวผ่านท่อนำไข่มาสู่โพรงมดลูก ในระยะเวลาประมาณ 4 วัน หลังจากเกิดการปฏิสนธิ ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว (Fertilized ovum) ในช่วงนี้ไข่จะมีลักษณะเป็นลูกกลม ประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 100 เซลล์ ภายในลูกกลมนี้จะเป็นโพรงที่บรรจุของเหลว ซึ่งขนาดของไข่นี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ไข่จะใช้เวลาอีกประมาณ 2 – 3 วัน ลอยอยู่ในโพรงมดลูกนี้หลังจากที่ไข่ลอยอยู่ในโพรงมดลูกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเข้าสู่ระยะการฝังตัว โดยประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ไข่ที่ผสมแล้วจะเคลื่อนตัวลงมาตามปีกมดลูก เมื่อมาถึงมดลูกแล้วไข่ก็จะเกาะติด และฝังตัวลงในเยื่อบุมดลูกที่มีลักษณะหนาและนุ่ม ซึ่งมีโลหิตมาคั่งเพื่อเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเกาะยึดกันมั่นคงดีแล้ว ก็อาจถือได้ว่า การปฏิสนธิได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ ไข่ที่ผสมแล้วในระยะนี้เรียกว่า เอ็มบริโอ (Embryo)

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คือขั้นตอนการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิจากฝ่ายชาย ซึ่งเดินทางมาผสมกันในรังไข่ของฝ่ายหญิง ทั้งนี้หากใครยังมองภาพไม่ออก ตามไป >> ชมคลิปวีดีโอพัฒนาการของทารกในครรภ์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนกระทั่งเกิด คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up