รัฐเปิด ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี

แม่ท้อง ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี แถมไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ

รัฐเปิด ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี
รัฐเปิด ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี

คุณแม่ท้องอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทุกคน สามารถยื่นขอรับการ ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี ได้จากโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เจาะเลือดแทนเจาะน้ำคร่ำ
การเจาะเลือดช่วยลดความเสี่ยงต่อการแท้งลูกจากการเจาะคร่ำได้

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบายดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในขั้นตอนการ ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี คุณแม่สามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ได้ในช่วงอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือดได้แม่นยำที่สุด ทำได้สะดวก และปลอดภัยกว่าสมัยก่อนที่แม่ทุกคนต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจ หากพบความเสี่ยงก็ค่อยเจาะน้ำคร่ำตรวจยืนยันภายหลังได้ วิธีนี้จึงช่วยให้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ทางกระทรวงตั้งเป้าจะให้บริการคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ครบทั้งเจ็ดแสนคน ภายในปี 2563

MUST READ: 4 ทางเลือกในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม แบบไหนดีที่สุด?

ปกติราคาตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วยการเจาะเลือดมีราคาสูงมาก ประมาณ 4,000 –8,000 บาทในโรงพยาบาลรัฐ และสูงถึง 8,000 -10,000บาทในโรงพยาบาลเอกชน แม่ท้องจึงตรวจกันค่อนข้างน้อย แต่เมื่อภาครัฐเปิดให้ ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี แล้วทำให้ค่าตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆ ลดลงเช่นกัน

แอดมินได้โทรไปสอบถามศูนย์ให้บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนถึงโครงการ ตรวจดาวน์ซินโดรม ฟรี ได้ความว่า

แม่ท้องคนไหนใช้บริการได้บ้าง ?

หญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 14 -18 สัปดาห์ และมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

แม่มีบัตรประกันสังคม เข้ารับสิทธิได้ไหม ?

ไม่ได้ ให้สิทธิเฉพาะคุณแม่ที่ถือบัตรทองเท่านั้น

เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใดได้บ้าง ?

โรงพยาบาลรัฐภายใต้สังกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ระบุไว้หน้าบัตรทองของคุณแม่เท่านั้น ยกเว้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

ถ้าแม่ท้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชน จะขอใช้สิทธิคัดกรองได้หรือไม่ ?

ไุม่ได้ เพราะต้องเป็นคุณแม่ที่ฝากครรภ์ด้วยสิทธิบัตรทอง ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้น

“ตรวจฟรี” ครอบคลุมสิทธิแค่ไหน ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรอง และกรณีเจาะน้ำคร่ำยืนยันผลเมื่อพบความเสี่ยงด้วย

สามารถเข้ารับบริการได้เมื่อไร ?

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง หากคุณแม่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เอกสารที่คุณแม่ต้องใช้เพื่อรับสิทธิ มีดังนี้ 1. บัตรทอง 2.บัตรประชาชน 3. สมุดฝากครรภ์ (สีชมพู)

 

อ่าน ตรวจเลือดหาความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม รู้ผลใน 7 วันคลิกหน้า 3

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up