เครื่อง MRI เอ็มอาร์ไอ สแกนดูทารกในครรภ์แนวใหม่ เห็นชัดเว่อร์!

event

นวัตกรรมการแพทย์สุดล้ำ การสแกนดู ทารกดิ้นในครรภ์ แนวใหม่ ที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงรูปร่างลักษณะของทารกในครรภ์อย่างชัดเจนกว่าการอัลตร้าซาวด์ ด้วยเครื่อง MRI ซึ่งผลที่ได้ช่วยให้เห็นโครงสร้างของทารกส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตรวจดูได้ว่าอวัยวะแต่ละส่วนของทารกมีความสมบูรณ์แค่ไหน หรือทารกกำลังทำอะไรอยู่ ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

เอ็มอาร์ไอ (MRI : Magnetic Resonance Imaging) เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง และคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ช่วยให้ได้ภาพสแกนอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ที่มีความคมชัด สามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้

ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องกลั้นหายใจไว้นานๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่กลั้นหายใจนานๆ ไม่ได้ ก็สามารถตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือนี้ได้ เพื่อนำไปสู่การรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

สิ่งสำคัญ คือ การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นี้ สามารถตรวจในผู้ที่ไม่สามารถตรวจแบบใช้รังสีเอ็กซ์เรย์ และผู้ที่แพ้สารทึบรังสีได้ด้วย เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ที่แพ้สารทึบรังสี ผู้ที่มีภาวะไตวาย ซึ่งจะปลอดภัยและไม่มีผลแทรกซ้อน

ทารกดิ้นในครรภ์
ภาพเปรียบเทียบ การดุทารกด้วยเครื่องสแกน MRI และการ อัลตร้าซาวด์

ทารกดิ้นในครรภ์ เห็นชัดมาก ด้วยเครื่องสแกน MRI

เครื่อเอ็มอาร์ไอ(MRI) สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะใดได้บ้าง

  • ตรวจสมอง
  • หาภาวะสมองขาดเลือด
  • ดูลักษณะเส้นเลือดของสมอง(MRA)
  • หาความผิดปกติของเนื้อสมอง เยื่อหุ้มสมอง
  • หาภาวะเนื้องอกสมอง

การตรวจ MRI ทารกดิ้นในครรภ์

ทารกดิ้นในครรภ์

การพัฒนาเทคนิคการตรวจของเครื่อง MRI รุ่นใหม่มี fast imaging sequence ทำให้  มีความว่องไวมากพอที่จะตรวจทารกในครรภ์ได้โดยภาพไม่สั่นไหว ใช้ดูเด็กทารกในครรภ์ของคุณแม่ การตรวจด้วยเครื่อง MRI สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ MRI มีบทบาทในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างของทารกในครรภ์ที่การตรวจอัลตร้าซาวด์อาจให้วินิจฉัยได้ลำบาก เช่น การตรวจหาความผิดปกติของสมองส่วน  posterior fossa , การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่มีความซับซ้อน และการตรวจหา ความพิการของทารกในครรภ์  ผลที่ได้จะช่วยให้คุณหมอหาแนวทางรักษาทารกได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ หรือ แนวทางการคลอดบุตรให้กับคุณแม่ได้

อ่านต่อ >>”ชมคลิปวีดีโอการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์แม่อย่างชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี MRI” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up