วิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

4 ทางเลือกในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม แบบไหนดีที่สุด?

วิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
วิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

ตรวจดาวน์ซินโดรม เจาะเลือด nipt

  • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของลูกจากเลือดคุณแม่ NIPD (Non-invasive prenatal diagnosis)

NIPD (Non-invasive prenatal diagnosis)  เป็นนวัตกรรมการตรวจคัดกรองลูกน้อยในครรภ์แบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถค้นหาความผิดปกติหรือตรวจโครโมโซมของลูกน้อยในครรภ์ได้จากเลือดคุณแม่โดยไม่มีผลกระทบต่อลูกในครรภ์ หรือไม่มีความเสี่ยงแท้ง  (Non-invasive) ต่างจากการเจาะน้ำคร่ำ ที่มีความเสี่ยง (Invasive)  เพราะลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสที่จะแท้งจากหัตถการการเจาะน้ำคร่ำได้

NIPD  มีคุณแม่รู้จักในหลายชื่อ

วิธีการตรวจคัดกรอง NIPD มีที่มาจากแพทย์นักวิจัยชาวฮ่องกง เป็นผู้ค้นพบว่าในเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์นอกจากจะมี DNA ของแม่แล้วยังมี DNA บางส่วนของลูกน้อยในครรภ์อยู่ด้วย โดยปัจจุบันมีหลายบริษัทหรือแล็ปที่ให้บริการในการตรวจ และใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทหรือแบรนด์ อาทิ Nifty, Panorama, Verifi, NIPS, Harmony และอื่นๆ ซึ่งวิธีการตรวจจะคล้ายคลึงกัน คือการเจาะเลือดคุณแม่ ใส่หลอดไว้ประมาณ 10-20 ซีซี เพื่อนำเลือดไปตรวจโครโมโซมลูกน้อยประมาณ 4 คู่  ที่บอกความผิดปกติของลูกน้อย ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 21(Down Syndrome) โครโมโซมคู่ที่ 18 (Edwards Syndrome) โครโมโซมคู่ที่ 13 (Patau Syndrome)และโครโมโซมเพศ X และ Y ทำให้รู้เพศของลูกน้อยด้วย ผลการตรวจใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ให้ผลแม่นยำถึง 98%

อ่านต่อ>> ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ ไตรมาสที่สอง คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up