โคลีน แม่ท้อง

โคลีน แม่ท้องกินมากพอ ลูกในท้องฉลาดแน่

โคลีน แม่ท้อง
โคลีน แม่ท้อง

มีนักวิจิยจากมหาวิทยาลัยคอร์แนว (Cornell) ที่ต้องการตรวจสอบว่า โคลีนนั้นส่งผลกับด้านการพัฒนาความจำและสมองของทารกในครรภ์ได้จริงหรือไม่ จึงได้เริ่มทำการค้นคว้าจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย

โดยงานวิจัยนั้นแบ่งคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 13 คน และเริ่มทดลองด้วยการให้คุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มแรกรับประทานโคลีนให้ได้ในปริมาณวันละ 450 มิลลิกรัมต่อวัน กับอีกกลุ่มนึงต้องทานให้ได้ปริมาณวันละ 980 มิลลิกรัมต่อวัน วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณแม่ทั้ง 26 รายคลอดบุตร นักวิจัยก็รอให้ทารกเหล่านี้มีอายุครบ 4 เดือนก่อนถึงจะเริ่มทำการทดสอบอีกครั้ง

แม่ท้อง โคลีน

นักวิจัยได้ทำการแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ช่วงอายุด้วยกัน คือ 4 เดือน, 7 เดือน, 10 เดือน และ 13 เดือน พบว่าเด็กเหล่านี้มีความสามารถในเรื่องของความจำดีเยี่ยม ทำให้นักวิจัยเหล่านี้เชื่อมั่นว่า เมื่อแม่ท้องรับประทานโคลีนเข้าไป มีผลกระทบกับสมองของทารกในครรภ์อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะทานในปริมาณที่มากกว่าที่กำหนดไว้ก็ตาม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up