ชื่อคนเกิดวันเสาร์

รวม ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูก

ชื่อคนเกิดวันเสาร์
ชื่อคนเกิดวันเสาร์

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ พ

ชื่อ สะกด ความหมาย
พนธกร พน – ทะ – กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พรมนัส พอน – มะ – นัด มีใจประเสริฐ
พลอธิป พน – อะ – ทิบ มีกำลังมาก
พลิศ พะ – ลิด จอมพลัง
พสุนิต พะ – สุ – นิด นำทรัพย์สมบัติมาให้
พัฒน์ธนะจักร พัด – ทะ – นะ – จัก เจริญมั่งคั่งและมีจักรเป็นอาวุธ
พัฒน์ภูพงศ์ พัด – พู – พง เกิดมาในตระกูลที่เจริญสูงส่ง
พัทธ์ศุภาลัย พัด – สุ – พา – ไล ผูกพันกับความดีงาม
พิชัยภพ พิ – ไช – พบ ชัยชนะในแผ่นดิน
พิร์นันธร พิ – นัน – ทอน มีความกล้าหาญและน่ายินดี
พีร์สุชัย พี – สุ – ไช กล้าหาญและดีด้านชัยชนะ
พีรานันท์ พี – รา – นัน กล้าหาญและน่ายินดี
พีราสันต์ พี – รา – สัน กล้าหาญและสงบ
พีริญายศ พี – ริ – ยา – ยด แกล้วกล้ามีความรู้และอำนาจ

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ภ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภวัคร พะ – วัก พรหมชั้นสูง
ภัคธรา พัก – ทะ – รา โชคดีในแผ่นดิน
ภัทร พัด ความเจริญ ดีงาม
ภัทรศัย พัด – ทระ – ไส อยู่อย่างมีความสุข
ภารุจ พา – รุด ความเจริญ
ภาสุ พา – สุ พระอาทิตย์
ภาสุพรรธน์ พา – สุ – พัด เจริญดั่งพระอาทิตย์
ภีมพศ พี – มะ – พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภูเฉลิม พู – ฉะ – เหลิม ยกย่องอย่างสูงส่ง
ภูชนา พู – ชะ – นา คนสูงส่ง
ภูตรัยรัตน์ พู – ไตร – รัด ดินแดนแห่งพระรัตนตรัย
ภูธน พู – ทะ – นะ มั่งคั่งดั่งภูเขา
ภูริพรรธน์ พู – ริ – พัด มีปัญญาและความเจริญ

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ม

ชื่อ สะกด ความหมาย
มโนภาส มะ – โน – พาด ใจประเสริฐ
เมธิสรัศมิ์ เม – ทิด – สะ – รัด รัศมีแห่งความเป็นผู้ฉลาด
เมธีชัย เม – ที – ไช ชัยชนะของผู้ฉลาด

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยศกร ยด – สะ – กอน รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศเทพ ยด – สะ – เทบ เทพผู้มีชื่อเสียง
ยศธนา ยด – ทะ – นา มีชื่อเสียง
ยศนัน ยด – สะ – นัน ยินดีในยศยินดีในชื่อเสียง
ยศพนธ์ ยด – สะ – พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพรธ์ ยด – สะ – พน ยินดีในยศ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศ และพลัง
ยศภฤต ยด – สะ – พรึด นำมาซึ่งชื่อเสียง
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวรรธน์ ยด – สะ – วัด เจริญด้วยยศ, มีชื่อเสียง
ยศวริศ ยด – สะ – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวันต์ ยด – สะ – วัน มีชื่อเสียง, มียศ
ยสินทร ยะ – สิน – ทอน เป็นผู้ใหญ่ด้วยยศ,มียศ
ยิ่งพันธุ์ ยิ่ง – พัน ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์
ยุทธเลิศ ยุด – ทะ – เลิด เป็นเลิศด้านการรบ

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ชื่อมงคลวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up