ชื่อคนเกิดวันศุกร์

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันศุกร์
ชื่อคนเกิดวันศุกร์

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ท

ชื่อ สะกด ความหมาย
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทัดเทพ ทัด – เทบ เทพประทาน
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตธน ทัด – ทน ให้ทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทานบดี ทา – นะ – บอ – ดี เจ้าของทาน
ทำนุกฤติ ทำ – นุ – กริด การกระทำที่ทำนุบำรุง
ทินกฤต ทิน – นะ – กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทิษณุ ทิด – สะ – นุ การให้,การบริจาค
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง
เทพทัต เทพ – พะ – ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
เทพฤทธา เทบ – ริด – ทา มีฤทธ์ดั่งเทพ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ธ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ธนกฤต ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์,ทำเงิน
ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชค ทะ – นะ – โชค ผู้มีโชคลาภ
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภูมิ ทะ – นะ – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนะดี ทะ – นะ – ดี ทรัพย์ดี
ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัชชา ทะ – นัด – ชา เกิดจากทรัพย์
ธนัญสิชณ์ ทะ – นัน – สิด ความสำเร็จในการสร้างทรัพย์
ธนัตถ์ ทะ – นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนานพ ทะ – นา – นบ มีทรัพย์ใหม่
ธนาภูมิ ทะ – นา – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธมเชษฐ์ ทม – เชด ผู้เป็นใหญ่
ธมธเนศ ทม – มะ – เนด ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธมนณัฐ ทะ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้มีจิตใจดีงาม
ธมนันท์ ทม – มะ – นัน น่าเพลิดเพลินเหมือนดวงจันทร์,สวยเหมือนพระจันทร์
ธฤต ทะ – ริด มั่นคง,ตั้งมั่น
ธัชนนท์ ทัด – ชะ – นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัญกฤษฏิ์ ทัน – ยะ – กิด ฉลาดเป็นเสิศ
ธัญชนิต ทัน – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดโชคดี,ให้เกิดสิริมงคล
ธัญพิสิฏฐา ทัน – พิ – สิด – ถา โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม
ธาม ทาม ยศศักดิ์
ธามนิธิศ ทาม – นิ – ทิด ขุมทรัพย์แห่งยศศักดิ์
ธามเมธี ทาม – เม – ที ปราชญ์ผู้มียศศักดิ์
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิปก ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
ธีเดช ที – เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีธัช ที – ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีภพ ที – พบ มีปัญญา
ธีมา ที – มา ผู้มีปัญญา

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ น

ชื่อ สะกด ความหมาย
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทัช นน – ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพณัฐ นบ – พะ – นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ นบ – พะ – นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นพนันท์ นบ – พะ – นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นพพิชญ์ นบ – พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นภิศ นะ – พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันทพงศ์ นัน – ทะ – พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทพิพัฒน์ นัน – ทะ – พิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นันทภพ นัน – ทะ – พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันทิช นัน – ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นันทิศ นัน – ทิด เจ้าแห่งความสุข
นิชฌาน นิด – ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิทธนต์ นิด – ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ นิด – ทัน ผู้ขจัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิบุณ นิ – บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิปุณ นิ – ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิมมิต นิม – มิด สร้างสรรค์แล้ว
เนกษ์ เนก แท่งทอง

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันศุกร์ ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up