ตั้งชื่อลูก ชื่อพยางค์เดียว

ตั้งชื่อลูก 70 ชื่อพยางค์เดียว เท่ๆ ง่ายๆ ความหมายดี

event
ตั้งชื่อลูก ชื่อพยางค์เดียว
ตั้งชื่อลูก ชื่อพยางค์เดียว

ตั้งชื่อลูก เป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญ พ่อแม่จึงควรจะรู้ว่าชื่อไหนที่เหมาะสมกับลูกน้อย โดยตามตำราไทยแล้ว ชื่อที่ดี ทุกตัวอักษร จะต้องสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิด จึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นการ ตั้งชื่อมงคลจริงๆ

ในปัจจุบันการ ตั้งชื่อลูก ให้เป็นมงคล คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ตั้งชื่อ มักจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อที่จะตั้งชื่อลูก ได้แก่ เพศของทารก วันเวลาเกิด ความหมายของชื่อ ความไพเราะของชื่อ ความแปลกใหม่ของชื่อ ชื่อของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน นามสกุล การเลียนแบบชื่อผู้อื่น และเสียงต่าง ๆ ซึ่งในกรณีที่ชื่ออาจเกิดปัญหา โดยส่วนใหญ่มาจากการที่พ่อแม่นิยมตั้งชื่อด้วยตนเอง

ตั้งชื่อลูก ชื่อพยางค์เดียว ความหมายเป็นมงคล

ชื่อของคนเรานั้น มีอิทธิพลกับชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าชื่อใครมีอักษรกาลกิณีอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะอับเฉา จะทำอะไรก็สำเร็จยาก มักจะเจอแต่อุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เพื่อให้ได้ชื่อที่มงคล ควรห้ามใช้อักขระ วรรคกาลกิณี ในชื่อ และเพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลังหรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนเพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลังหรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ที่ดีๆ หรือแก้ข้อบกพร่อง ในชีวิต

♥ แนะนำบทความน่าอ่าน! : โปรแกรมตั้งชื่อลูก...ตัวช่วยพ่อแม่ยุคใหม่

ความหมายของทักษาปกรณ์

  • บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
  • อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
  • เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
  • ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
  • มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
  • อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
  • มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู อัน ได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
  • กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

ตารางสรุป วรรคอักษรที่นำมานำหน้าชื่อ แบ่งอักษร ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด

ตั้งชื่อมงคล

อ่านต่อ >> “70 ชื่อจริงพยางค์เดียวเพราะ ๆ  สั้นง่าย ความหมายเป็นมงคล” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อพยางค์เดียว
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up