ชื่อคนเกิดวันจันทร์

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ชื่อตามวันเกิด

event
ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ชื่อคนเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร น

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

นครฉัตร นะ – คอน – ฉัด เป็นฉัตรแห่งเมือง
นครธวัช นะ – คอน – ทะ – วัด ธงแห่งเมือง
นพปภัทร นบ – ปะ – พัด ความเจริญดีงามเก้าประการ
นฤดล นะ – รึ – ดน คนของแผ่นดิน
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นฤรงค์ นะ – รึ – รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
นนท์ นน ความยินดี
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความรื่นเริง
นพนนท์ นบ – พะ – นน เพลินเพลินในสิ่งใหม่
นัทธ์ฐภัค นัด – ถะ – พัก ผูกพันกับความมั่นคงและมีโชคดี
นรณัท นอ – ระ – นัด ความรู้
นรศฤงค์ นอ – ระ – สะ – หริง คนที่ฉลาดเฉียบแหลม

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร บ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

บรรพธฤต บัน – ทะ – ริด เบื้องต้นแห่งความมั่นคง
บวรทัต บอ – วอน – ทัด ให้สิ่งที่ยอดเยี่ยม
บรรจงสัณห์ บัน – จง – สัน นุ่มนวลและบรรจง
บรรณวัฒน์ บัน – นะ – วัด เจริญในเรื่องหนังสือ
บรรณณภัค บัน – นะ – พัก มีโชคมั่นคงคือหนังสือ
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
บวรยศ บอ – วอน – ยด มียศชั้นยอด
บวรวงศ์ บอ – วอน – วง ตระกูลที่ล่ำเลิศ

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร ป

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ปฐมภพ ปะ – ถม – พบ ต้นกำเนิด,เบื้องแรกแห่งแผ่นดิน
ปณต ปะ – นด การน้อบน้อม
ปรม ปะ – ระ – มะ อย่างยิ่ง
ประวรรตน์ภณ ประ – วัด – พน คำพูดทีเป็นไปในด้านดี
ปัญญ์ ปัน มีปัญญา
ปัญญ์ธรรม ปัน – ยะ – ทำ มีธรรมะและมีปัญญาดี
ปัญญธรรม ปัน – ยะ – ทำ มีธรรมะเป็นปัญญา
ปิฎก ปิ – ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ปองธรรม ปอง – ทำ หวังคุณความดี
ปองสม ปอง – สม สมปอง
ปกรณ์ภณ ปะ – กอน – พน พูดดีและรู้หนังสือ
ปพรรธน์ ปะ – พัด ความเจริญก้าวหน้า
ปรรณณฐภัค ปัน – นะ – ถะ – พัก ปราชญ์ผู้มีความรู้และโชคดีมั่นคง
ปรรณยศ ปัน – นะ – ยด มีชื่อในเรื่องหนังสือ
ปัญญ์นครภัทร ปัน – นะ – คอน – พัด มีปัญญาดีงามของบ้านเมือง
ปัณณ์ชนน ปัน – ชะ – นน มีความรู้
ปวรรัชดล ปะ – วอน – รัด – ชะ – ดน บันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ปรัชญ์ธนัช ป – รัด – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้ร่ำรวย

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร พ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

พงศ์ณฐ พง – นด ปราชญ์ของตระกูล
พงศ์ปณต พง – ปะ – นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พชรดนย์ พด – ชะ – ระ – ดน ลูกชายที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
พชรดนัย พะ – ชะ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง
พรรธน์นล พัด – ทะ – นน เปล่งแสงแห่งความเจริญ
พรรธน์ปภพ พัด – ปะ – พบ ความเจริญของแผ่นดิน
พลพรรธน์ พน – ละ – พัด เจริญด้วยกำลัง
พลภัทร พน – พัด มีกำลังและความเจริญ
พลวัต พน – ละ – วัด มีพลัง
พบธรรม พบ – ทำ พบคุณความดี
พัทธนน พัด – ทะ – นน เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความน่ายินดี
พนธกร พน – ทะ – กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พฤทธ์ พะ – รึด ฉลาด,คงแก่เรียน
พรรธน์ยศ พัด – ยด มียศและความเจริญ
พรหมสรรค์ พรม – สัน พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์มา
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พสธร พด – สะ – ทอน ทรงไว้ซื่งอำนาจ
พหลวัศ พะ – หน – ละ – วัด มีอำนาจมาก
พชรพล พด – ชะ – ระ – พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พลช พะ – ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พฤทธ์ธนัย พรึด – ทะ – ไน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พัศธนญ พัด – ทะ – นน มีทรัพย์และความกล้าหาญ
พชร พด – ชะ – ระ เพชร

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อลูกชาย ชื่อจริงลูกชาย ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลลูกชายเกิดวันจันทร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up