ชื่อมงคล

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 100 ชื่อมงคล ลูกสาว-ลูกชาย

ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

 

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

มฆวัน มะ – คะ – วัน ผู้มีใจกว้าง คือ พระอินทร์

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

สหฤทัย สะ – หะ – รึ – ทัย มีใจอันประเสริฐ
สัจจพร สัด – จะ – พอน พรอันเป็นจริง สิ่งประเสริฐ
หรรษลักษณ์ หัด – สะ – ลัก มีคุณลักษณะอันร่าเริงเบิกบาน
หทัยภัทร หะ – ทัย – พัด จิตที่ดีงาม เป็นสุขใจ
พรจรัส พอน – จะ – หรัด พรอันประเสริฐรุ่งเรือง
ภัทรกันย์ พัด – ทะ – ระ – กัน หญิงผู้มีความงามความดี

 

ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เลอมาน เลอ – มาน สูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ
วิศวชิต วิด – สะ – วะ – ชิด ผู้ชนะมาหมดแล้ว
เศวตโชติ สะ – เหวด – ตะ – โชด สว่างไสวดุจจันทร์เพ็ญ
ยศธร ยด – สะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
รวีโรจน์ ระ – วี – โรด รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
วรวิบูล วอ – ระ – วิ – บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
วรรธนัย วัด – ทะ – นัย ก่อเกิดความจริง
วทัญญู วะ – ทัน – ยู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ
วัยวัฒน์ วัย – ยะ – วัด อายุยืนยาว

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

จันทรวรรณ จัน – ทะ – ระ – วัน มีผิวพรรณอันเปล่งปลั่ง
ปิ่นสุดา ปิ่น – สุ – ดา หญิงผู้เป็นยอด
แพรวโพยม แพรว – พะ – โยม งามวับวาวดุจท้องฟ้าสูงเด่น
โศจิรัตน์ โส – จิ – รัด สุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
สุธาสินี สุ – ทา – สิ – นี ผู้กินอาหารทิพย์ คือ เทวดา
ยุพเรศ ยุบ – พะ – เรด ธิดากษัตริย์ หญิงสาว
ลลิตา ละ – ลิ – ตา น่ารัก น่าเอ็นดู ละมุนละม่อม
วรพนิต วอ – ระ – พะ – นิด หญิงผู้ประเสริฐ

 

อ่านต่อ >> ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ” คลิกหน้า 4

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up